TNR ยื่นฟ้อง “เพลย์บอย” เรียกค่าเสียหายกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

 

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ ยื่นฟ้องร้องเพลย์บอยเรียกค่าเสียหายมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ฐานใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) หรือ TNR ยื่นฟ้องร้องบริษัท เพลย์บอย เอ็นเทอร์ไพร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Playboy Enterprises International, Inc.) และบริษัท โปรดักส์ ไลเซนซิ่ง จำกัด (Product Licensing LLC) รวมเรียกว่า “เพลย์บอย” ต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตแคลิฟอร์เนีย เรียกร้องค่าเสียหายมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ฐานใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำผิดต่อกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ TNR เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท โปรดักส์ ไลเซนซิ่ง จำกัด 1 ถึงการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ (Product License Agreement) ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ นั้น

โดย TNR ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายหลังจากพิจารณาข้อเท็จจริง ประกอบกับแนวทางการใช้สิทธิเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวแล้ว ที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศสหรัฐฯ มีความเห็นว่า “เพลย์บอย” ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำผิดต่อกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาหลายประการ จึงเห็นควรให้บริษัทฯ ดำเนินคดีเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย

ล่าสุด ที่ปรึกษากฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา จึงยื่นฟ้องเพลย์บอยเป็นคดีแพ่งต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตแคลิฟอร์เนีย (The United States District Court for the Central District of California) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (ตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ฐานละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับแฟรนไชส์ (รวมถึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย) การผิดสัญญา และละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการในชั้นศาล

สำหรับบริษัท โปรดักส์ ไลเซนซิ่ง จำกัด ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY มาจากบริษัท เพลย์บอย เอ็นเทอร์ไพร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Playboy Enterprises International, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket