TM เร่งผลิตนักบริบาลป้อนธุรกิจ “The Parents” ปี 65

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์” บริษัทในเครือ “เทคโนเมดิคัล” เผยแบรนด์ “The Parents” ในส่วนของโรงเรียนการบริบาล คาดเปิดรับและอนุญาตให้เปิดการสอนได้ภายในต้นปีหน้า คาดเริ่มรับสมัครพร้อมเปิดสอนได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565

นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC บริษัทในเครือบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของแบรนด์ “The Parents” ในส่วนของโรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส เพื่อสร้างนักบริบาลสำหรับบริการผู้สูงอายุ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักเรียนและเริ่มเปิดการเรียนการสอนได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 ทั้งนี้ การผลิตบุคลากรด้านการบริบาลผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการธุรกิจในแบรนด์ “The Parents” ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล The Parents Hospital และ The Parents Nursing Home

เนื่องจากในปี 2565 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจในแบรนด์ “The Parents” จะสามารถรองรับความต้องการใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกัน คนรุ่นใหม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในบ้านมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสังคมส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดหัวเมืองขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้านหรือมีธุรกิจส่วนตัว จึงไม่มีเวลามากนักสำหรับการดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเอง จึงต้องการมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริบาลผู้สูงอายุเข้าไปทำหน้าที่ดูแลบุพการีในบ้าน คาดว่าบริการดูแลผู้สูงอายุจะเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างนักบริบาลที่มีคุณภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้าง The Parents Hospital ขณะนี้การออกแบบก่อสร้างได้เรียบร้อยแล้ว บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม 2565 ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้าง The Parents Nursing Home นั้น มีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า 70% ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนกันยายนปี 2565 ทั้งนี้ ธุรกิจแบรนด์ “The Parents” ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ ในซอยราษฎร์พัฒนา 2 หรือซอยมิสทิน โดยใช้งบในการลงทุนก่อสร้างประมาณ 500 ล้านบาท และทาง TM มีการถือหุ้นในสัดส่วน 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% จะถือหุ้นโดยกลุ่มแพทย์และนักธุรกิจ