บล.คิงส์ฟอร์ด แจงยอดผิดนัดชำระราคาหุ้น MORE ​ 300 ล้านบาท ไม่กระทบธุรกิจ

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บล.คิงส์ฟอร์ด แจงกรณีธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE 3 ข้อ ผิดนัดชำระราคา 300 ล้านบาท ไม่กระทบธุรกิจยันกำไรแกร่ง – รายการที่เกิดขึ้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ รวมถึง​ ปปง. – ชี้การกระทำ​ดังกล่าว​อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ​กระทบตลาดทุน และเศรษฐกิจโดยรวม​

บล.คิงส์ฟอร์ด ระบุว่า ตามที่เกิดรายการซื้อขายหลักทรัพย์​ More​ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ​เมื่อวันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 10 พ.ย. 2565​ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนั้น​ มีลูกค้าที่เปิดบัญชี​ด้วยวงเงินที่สูงไปหลายโบรกเกอร์​ รวมทั้งกับบริษัท​ และทำการส่งคำสั่งซื้อพร้อมกันเข้าไปในระบบ​ จับคู่กับหลายบัญชีในต่างโบรกเกอร์ ​กว่า 20 บริษัท​ ยอดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระราคา รวมทั้งระบบ ​อาจจะสูงถึง 4,500 ล้านบาท​ รวมถึงยอดที่ส่งคำสั่งซื้อที่บริษัทประมาณ 300 ล้านบาท ตามที่เป็นข่าวนั้น

ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้

1. ยอดที่ผิดนัดชำระราคาประมาณ​ 300 ล้านบาท นั้น​ ไม่มีผลต่อการดำเนินกิจการ และผลกระทบใดๆ กับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสม และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง​ รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อการบริการลูกค้าใดๆ ทั้งสิ้น​ ทรัพย์สิน​ของลูกค้าที่ฝากอยู่กับบริษัท เช่น เงินหรือหุ้น ถูกแยกเก็บไว้ในบัญชีต่างหากเป็นไปตามเกณฑ์​ของ​ ก.ล.ต. ​จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีผลกระทบกับลูกค้าที่ธุรกรรมเป็นไปโดย​ปกติของบริษัททั้งสิ้น

 

2. รายการที่เกิดขึ้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ รวมถึง​ ปปง. อย่างเข้มข้นทั้งขบวนการ​ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด​ ตั้งแต่การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จนถึงการทำรายการ และอาจได้รับโทษทางกฎหมายขั้นสูงสุด​ ทั้งนี้ ในระหว่างการตรวจสอบอาจมีบางบัญชีที่จะยังไม่ได้ค่าขายจากหุ้นดังกล่าวเช่นกัน​ ซึ่งทำให้บริษัทยังไม่เกิดความเสียหายตามรายการผิดนัดชำระดังกล่าว

3. การกระทำในลักษณะ​ดังกล่าว​อาจเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย ​มีผลกระทบต่อตลาดทุน และเศรษฐกิจโดยรวม​ บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งสอดส่อง ป้องปราม และคัดค้านการกระทำในลักษณะ​ดังกล่าว​อย่างถึงที่สุด