กสิกรฯ ชี้ดัชนีปรับลดลง กังวลค่าครองชีพที่สูงขึ้น-ไวรัส OMICRON

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ปรับลดลงเล็กน้อยในเดือน พ.ย.64 อยู่ที่ 34.7 จาก 34.9 ในเดือน ต.ค.64 เนื่องจากครัวเรือนยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน แต่ปัจจัยเรื่องการเปิดประเทศ (1 พ.ย.64) และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดส่งผลให้ครัวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับรายได้และการจ้างงาน

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของครัวเรือนในการบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพสูงขึ้น โดยผลสำรวจระบุว่า ครัวเรือนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการสำรวจ (56%) ระบุว่าต้องการมาตรการเยียวยาที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐ ขณะที่อีก 19% ระบุว่าต้องหารายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30% เพื่อรองรับค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้น (ผลสำรวจจัดทำขึ้นก่อนช่วงมีการพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่) บ่งชี้ว่ากำลังซื้อของภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น

สำหรับในระยะข้างหน้าสถานการณ์ค่าครองชีพที่สูงขึ้นจะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคครัวเรือนต่อเนื่อง ขณะที่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมต่อรายได้และการจ้างงาน ซึ่งปัจจุบันยังคงต้องรอติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของโรค เช่น ความรุนแรงของอาการ และประสิทธิผลของวัคซีนที่ชัดเจนอีกครั้ง ดังนั้น มาตรการกระตุ้นและเยียวเศรษฐกิจจากภาครัฐ ควบคู่ไปกับการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม รวมถึง Booster dose จึงยังคงมีความจำเป็น

อ้างอิง
https://www.mgronline.com/stockmarket